88.543 € για τις πηγές Κεφαλαρίου από το ΕΣΠΑ

88.543 € για τις πηγές Κεφαλαρίου από το ΕΣΠΑ

Posted: 29 Oct 2014 09:13 AM PDT


88.543 € εγκρίθηκαν για την ανάδειξη των πηγών Κεφαλαρίου σύμφωνα με δελτίο τύπου από την Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας του ΠΑΣΟΚ.
«Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το γραφείο του Υφυπουργού Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μας ενημέρωσε, ότι ήδη προχώρησε στη χρηματοδότηση ακόμη ενός ήδη εγκεκριμένου έργου ΕΣΠΑ και κατανομή του αντίστοιχου ποσού που αφορά στο Νομό μας, πέραν των έξι (6) που παραθέσαμε στο από 23.10.14 Δελτίο Τύπου μας. Πρόκειται για την περαιτέρω Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Πηγών της Βοϊράνης στο Δήμο Δοξάτου Δράμας (πηγές Κεφαλαρίου), συνολικού ποσού 88.543 €.»